• Mewujudkan iklim dan budaya sekolah yang positif berdasarkan konsep sekolah penyayang untuk mencapai kecemerlangan hidup melalui proses penimbaan ilmu dan pengetahuan.
  • Berusaha melahirkan para pelajar yang mempunyai disiplin kendiri, bersikap positif, berdikari dan sedar akan tanggungjawab mereka selepas kepada diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat dan negara.
  • Mencorak dan mendedahkan pengalaman yang produktif serta berusaha mengeratkan perhubungan antara pelajar, guru dan kakitangan sekolah.
  • Mewujudkan persefahaman dan kerjasama dengan masyarakat setempat dan menarik minat serta kepekaan masyarakat supaya terlibat sama menangani apa jua perkembangan yang dilalui oleh sekolah.
  • Menyemai rasa bangga dan sayang terhadap sekolah.
  • Memupuk kesedaran untuk terus belajar, meningkatkan kemahiran, sentiasa memperbaharui azam, menanam dan mencernakan sahsiah terpuji dan nilai-nilai murni di kalangan pelajar.
  • Sentiasa berusaha mengembangkan lagi kecekapan dan potensi staf dan kakitangan sekolah ke arah peningkatan produktiviti.