Merealisasikan Visi & Misi

SMK Bandar T6 akan : 

 Mempunyai sumber guru berkualiti dari segi keilmuan, kemahiran, sahsiah dan sikap
 Melahirkan pelajar yang cemerlang sahsiah dan disiplin diri yang tinggi
 Mencapai prestasi peperiksaan awam pada kedudukan 5 terbaik di daerah Kluang
 Mencapai prestasi penglibatan 100 peratus pelajar dalam aktiviti ko-kurikulum
 Mempunyai pengurusan kewangan yang cekap dan perhubungan luar yang luas
 Menyediakan persekitaran pembelajaran yang kondusif