Pakej Kelas Tingkatan 4 2018

ALIRAN

KELAS

M/P TERAS

M/P ELEKTIF

BIL M/P

KELAS “FEEDER”

PRA SYARAT PT3

ANGGARAN ENROLMENT

 

Sains

Tulen

 

4Takwa

B.M, B.I,

Matematik, Sejarah, Pend. Islam/Pend. Moral

Fizik

Kimia

Matematik Tamb.

Biologi / GKT

 

9

3Takwa

3Tulus

3Tekal

Lulus semua

Min. Gred B

Sc/Math/Pentaksiran Psikometrik

35 – 40

 

Sastera

Ikhtisas

 

4Tulus

B.M, B.I,Sains

Matematik, Sejarah, Pend. Islam/Pend. Moral

Matematik Tamb.

Prinsip Akaun

Pengurusan Perniagaan

 

9

3Takwa

3Tulus

3Tekal

Lulus semua

Min. Gred B

Sc/Math/ Pentaksiran Psikometrik

30 – 32

Sastera

Ikhtisas

Kemanusiaan

 

4Tekal

B.M, B.I, Sains

Matematik, Sejarah, Pend. Islam/Pend. Moral

Geografi

Pengurusan Perniagaan

PSV

 

9

3Tulus

3Tekal

 

Lulus semua

Min. Gred C

Sc/Math/ Pentaksiran Psikometrik

30 – 32

 

Kemanusiaan

 

 

4Tekun

B.M, B.I, Sains

Matematik, Sejarah, Pend. Islam/Pend. Moral

 

PSV

Tasawwur Islam

 

8

3Tekun

3Tabah

Sekurangnya

1A

Lulus semua M/P & Pentaksiran Psikometrik

30 – 32

 

PIMA

 

4Tabah

B.M, B.I, Sejarah

Matematik, , Pend. Islam/Pend. Moral

INDUSTRI

 

6

3Tekun

3Tabah

3Teguh

Lulus sekurangnya 6 m/p

Termasuk

B. Melayu & Pentaksiran Psikometrik

25

 

MPV KPD

 

4Teguh

B.M, B.I, Sains

Matematik, Sejarah, Pend. Islam/Pend. Moral

MPV

(Kerja Paip Domestik)

 

7

3Tabah

3Teguh

Lulus sekurangnya

B. Melayu & Pentaksiran Psikometrik

25